איך להגדיר את בקרת אקלים?

ניתן להגדיר בקרת אקלים בשתי דרכים:

1. דרך האפליקציה

2. דרך האפליקציה האינטרנטית

נתחיל בהגדרת בקרת אקלים דרך האפליקציה בטלפון הנייד:

1. נפתח את האפליקציה ונבחר את המכשיר הרלוונטי

2. נלחץ על סמל ההגדרות

3.בחר ב-'הגדרות בקרת אקלים'

4. נגדיר את תנאי הסף לבקרת אקלים: 

5. כך נראה כי מצב בקרת אקלים מופעל או כבוי:

1. פועל

2. כבוי

על מנת להגדיר את מצב בקרת האקלים דרך האפליקציה האינטרנטית, אנא בצעו את הפעולות הבאות:

1. היכנסו ל- https://home.sensibo.com והתחברו באמצעות הדואר האלקטרוני והסיסמה שלכם לסנסיבו.

2. בחרו את המכשיר שברצונכם להפעיל בו את מצב בקרת האקלים.

3. לחצו על סמל האפשרויות הנוספות בתחתית המסך של "תפריט המכשיר" מצד ימין.

4. בחרו "הגדר מצב בקרת אקלים" (Set up Climate React) בתפריט האפשרויות.

5. במסך בקרת האקלים, גררו את פס הטמפרטורה מימין ומשמאל על מנת להגדיר נקודות טריגר לפעולה.

6. הגדירו לאיזה מצב ברצונכם לכוון את המזגן שלכם.

7. לחצו "החל" (Apply) לשמירת ההגדרות.

8. סמל בקרת האקלים הופך לכחול ומסמל שהמצב מופעל. כדי לכבות/להפעיל את מצב בקרת האקלים, פשוט לחצו על הסמל.

* מצב בקרת אקלים אינו זמין בדור 1 של סנסיבו (Sensibo pod).


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)