איך לעדכן מיקום

1. בתפריט הראשי, לחצו על סמל העיפרון

2. בתפריט העריכה, לחצו על סמל העיפרון ליד המיקום שברצונכם לעדכן

3. לחצו על סמל העיפרון ליד המיקום הנוכחי

4. בחרו מיקום חדש או חפשו את כתובתכם

5. כאשר תישאלו "האם להשתמש במיקום זה?", לחצו על "בחירה"

6. לחצו "עדכון"


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)