איך לעדכן מיקום לסנסיבו סקיי?

נעדכן את המיקום כך:

1. בחר במסך הראשי את החדר והמכשיר הסנסיבו הרלוונטי שעבורו תרצו לעדכן מיקום

Sensibo device list screen

2. לחץ על סימן ההגדרות

Sensibo settings wheel

3. בחרב- 'Move to another location'

Sensibo select move to another location

4. בחר במיקום קיים או לחץ על- 'Add a new location'

Sensibo select location

5. הקלד כתובת חדשה

Sensibo type in location

6. לחץ על המיקום בתחתית העמוד

Sensibo tap to select location

7. תצא התראה המאשרת כי השינוי בצועה בהצלחה 'Location updated successfully'

Sensibo location updated successfully notification


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)