איך לשנות שלט עבור מכשיר קיים

Updated 2/9/19 by Sensibo

אם החלפתם מזגן או שברשותכם שלט חדש למזגן, תידרשו לקשר בין השלט החדש לבין מכשיר הסנסיבו.

כך תעשו זאת:

1. פתחו את אפליקציית הסנסיבו ובחרו במכשיר אליו אתם צריכים לקשר את השלט החדש.

2. מתפריט המכשיר הרלוונטי לחצו על סמל ההגדרות הנמצא בראש המסך מצד ימין.

3. בתפריט בחרו "שינוי שלט".

4. תקפוץ הודעה:

"האם אתם בטוחים שברצונכם לשנות שלט עבור 'שם המכשיר'? אפשרות זו תמחק את הגדרות השלט. כן / לא"?

לחצו "כן"

5. הסנסיבו תהיה מוכנה להתקשר עם השלט החדש. קחו את השלט ולחצו "הבא".

6. תתבקשו לכוון את השלט למכשיר תוך לחיצה על כפתור ההפעלה והכיבוי בשלט המזגן.

7. ברגע שהשלט מקושר עם מכשיר ה-הסנסיבו, תקבלו הודעה "שלט זוהה! באפשרותכם להשתמש במכשיר".

8. זה הכל! הסנסיבו מקושרת עם השלט החדש שלכם.


How did we do?