איך לקבוע טיימר לסנסיבו סקיי?

ניתן לקבוע טיימר חד-פעמי להדלקה או כיבוי המזגן.

במידה והמזגן כבוי, ניתן לקבוע בעוד כמה זמן יידלק אוטומטית.

במידה והמזגן דלוק, ניתן לקבוע בעוד כמה זמן ייכבה אוטומטית.

החלקיו למעלה את התפריט ובחרו טיימר:

בחרו את הזמן שאחריו המזגן יידלק/ייכבה.

המזגן יידלק/ייכבה כאשר הזמן שקבעתם ייגמר.


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)