איך לאפס את סיסמת ה wifi?

במקרים הבאים, תידרשו לאפס את הסיסמה במכשיר הסנסיבו שלכם:

  • שיניתם את סיסמת רשת ה-WiFi שלכם
  • שיניתם את שם רשת ה-WiFi שלכם
  • העברתם את מכשיר ההסנסיבו למיקום חדש

לאחר ביצוע אחת מהפעולות לעיל, תידרשו לאפס את פרופיל ה-WiFi במכשיר ההסנסיבו על מנת לאפשר לו להתחבר לרשת החדשה.

על מנת לאפס את פרופיל ה-WiFi בסנסיבו, אנא בצעו את הפעולות הבאות:

1. וודאו שהמכשיר מחובר לחשמל. הוא יהבהב ללא הפסקה בניסיון להתחבר לרשת.

2. כפתור האיפוס ממוקם בצד שמאל של המכשיר (היכן שישנו חור קטן). לחצו על הכפתור פעם אחת בעדינות באמצעות סיכה או מהדק נייר.

3. המכשיר יתחיל להבהב פעם אחת כל 2 שניות.

4. המתינו עשר דקות

5. הפעילו את אפליקציית סנסיבו  ועדכנו את הגדרות ה-WiFi.

לחצו על החלק המסומן באדום

6.  ייפתח התפריט המוצג מטה, יש לבחור מהבהב פעם אחת:

7. הסנסיבו יסרוק את הרשתות הזמינות. יש לבחור את הרשת הרלוונטית ולהקיש סיסמא.

החיבור עשוי לקחת כמה דקות, יש להתאזר בסבלנות.


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)