איך להחליף בין צלזיוס לפרנהייט

באפשרותכם לשנות בקלות את הצגת הטמפרטורה מצלזיוס לפרנהייט ולהיפך.

1. פתחו את אפליקציית Sensibo ובחרו במכשיר ה-Sensibo שברצונכם לשנות את יחידת הטמפרטורה שלו.

2. לחצו על סמל ההגדרות בראש העמוד מצד ימין.

3. לחצו על "בחירת פרנהייט".

4. לחצו על "סגירה" בראש העמוד מצד ימין.

5. הודעת "משנה יחידת טמפרטורה" תופיע.

6. מכשיר ה-Sensibo יפעל כעת באמצעות פרנהייט.


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)