איך להחליף בין צלזיוס לפרנהייט?

באפשרותכם לשנות בקלות את הצגת הטמפרטורה מצלזיוס לפרנהייט ולהיפך.

. פתחו את אפליקציית Sensibo ובחרו במכשיר ה-Sensibo שברצונכם לשנות את יחידת הטמפרטורה שלו.

2. לחצו על סמל ההגדרות בצד שמאל ( מוקף באדום).

3. לחצו על 'אפשרויות תצוגה':

4.  יש בחור את היחידות הטמפרטורה. סוג המעלות יצבע בצבע בורדו.

5. יש ללחוץ על 'שמירה'.

6. מכשיר ה-Sensibo יפעל כעת באמצעות פרנהייט.


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)