איך תוכלו לצפות בגרפים ופעולות עבור סנסיבו סקיי?

באפשרותכם לצפות בגרפים ברמה שעתית, יומית, שבועית וחודשית.

תוכלו לבחור בגרפים בתפריט:

תוכלו לראות את הטמפרטורה והלחות ע"י תזוזה ימינה ושמאלה על גבי הגרף. כמו כן, תוכלו לצפות בפעולות שבצעתם מתחת לגרף.


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)