היכן למקם את מכשיר הסנסיבו

על מנת שיחידת המיזוג/משאבת החום שלכם תקבל אותות ממכשיר הסנסיבו שלכם, על המכשיר להיות ממוקם במרחק של עד 6 מטרים מיחידת המיזוג/משאבת החום.

בנוסף, נדרש שלמכשיר הסנסיבו יהיה קו ראיה ישיר, ללא הפרעות, ליחידת המיזוג/משאבת החום.

* מרחקים מדויקים עשויים להשתנות כתלות בחדר ובמזגן.


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)