איך לאפס הגדרות ויי-פיי וסיסמא עבור סנסיבו אייר?

תצטרכו לשנות את הגדרות הרשת של סנסיבו אייר במקרים הבאים:

  • החלפתם שם לרשת הויי-פיי שלכם
  • החלפת סיסמא לרשת הויי-פיי שלכם
  • העברתם את הסנסיבו אייר למיקום אחר

לאחר ביצוע אחד השינויים הרשומים מעלה, יש לאפס את הגדרות הרשת של סנסיבו אייר על מנת לאפשר לו להתחבר לרשת הויי-פיי החדשה.

ניתן לאפס הגדרות ויי-פיי ע"י לחיצה ארוכה של 5 שניות.

or to reset the WiFi profile on Sensibo Air through the app follow these steps:

1. בחרו ב- "HELP" על מנת לשנות את רשת הויי-פיי.

2. בחרו ב- "Reset WiFi settings" .

3. המערכת תבצע חיפוש.

4. ברגע שיימצאו הרשתות האלחוטיות סביבכם, תונחו לבחור את הרשת שלכם ולהכניס סיסמא.

5. המערכת תשמור את השינויים שבוצעו בהגדרות הרשת, הסיסמא או שניהם יחד.

6. במהלך ההתחברות, המערכת תבדוק האם ישנם עדכוני חומרה זמינים להתקנה.

7. ברגע שהחיבור יצליח, תקבלו הודעה על גבי המסך


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)