איך להשתמש בתכונת זיהוי מיקום – הדלקה וכיבוי אוטומטיים של המזגן

 סנסיבו יכול לזהות את הגעתך ולהפעיל את המזגן אוטומטית.

סנסיבו יכול לזהות את עזיבתך ולכבות את המזגן אוטומטית.

הנה כיצד נעשה זאת:

 

1. במסך הראשי של אפליקציית סנסיבו, נלחץ על סימן התפריט ( שלושת הקווים) בחלק העליון.

Sensibo main screen menu

2. בחר ב'מקומות והפעלה לפי מיקום'.

Sensibo location & geofencing

3. במידה ויש לך מספר מיקומים ( למשל בית, משרד ועוד..), לחץ על המיקום שתרצה לעדכן.

Sensibo choose location

4. הפעל או כבה את 'הדלקה לפי מיקום' ע"י הזזה ימינה או שמאלה

Sensibo enable disable geofencing

5. שנה (הגדל או הקטן) את הרדיוס ע"י הזזה ימינה ושמאלה. הרדיוס המינימאלי הינו 100 מטר.

Sensibo change radius

6. בחר את פעולת המזגן הרצויה כאשר הנך מגיע או עוזב את המיקום שנקבע.

Sensibo set geofencing

**כאשר משתפים את הסנסיבו עם משתמשים נוספים, המזגן יכבה רק כאשר האחרון עוזב.


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)