איך להשתמש בתכונת זיהוי מיקום – הדלקה וכיבוי אוטומטיים של המזגן

באפשרותכם להגדיר את סנסיבו כך שיזהה מתי אתם מגיעים ויפעיל את המזגן באופן אוטומטי.

באפשרותכם גם להגדיר את סנסיבו כך שיזהה מתי את עוזבים ויכבה את המזגן באופן אוטומטי.

כך עושים זאת:

1. בתפריט הראשי של סנסיבו, לחצו על סמל ה-Map Pin

2. אופציית ההדלקה והכיבוי לפי מיקום כבויה ואמורה להיראות כך

3. החליקו את כפתור ה"הדלקה וכיבוי לפי מיקום" לצד ימין על מנת להפעיל אותו.

4. בחרו האם ברצונכם שסנסיבו יזהה מתי אתם:

  • נכנסים – סנסיבו יזהה מתי הטלפון שלכם נכנס לטווח של 500 מטרים מהמכשיר ויפעיל את המזגן.
  • עוזבים – סנסיבו יזהה מתי הטלפון שלכם* יוצא מטווח של 500 מטרים מהמכשיר ויכבה את המזגן.
  • שניהם – סנסיבו יזהה הן כניסה והן עזיבה ויפעיל או יכבה את המזגן בהתאם.

* במקרה של שיתוף המכשיר, המכשיר יכבה את המזגן כאשר המשתמש האחרון עוזב.


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)