איך לשנות בין צלסיוס לפרנהייט?

ניתן לשנות את יחידת מדידת המעלות של מכשיר הסנסיבו בין מעלות צלסיוס לבין פרנהייט.

נעשה זאת כך:

1. פתחו את אפליקציית Sensibo ובחרו במכשיר ה-Sensibo שברצונכם לשנות את יחידת הטמפרטורה שלו.

2. לחצו על סמל ההגדרות בצד שמאל ( מוקף באדום).

3. לחצו על 'אפשרויות תצוגה':

4.  יש בחור את היחידות הטמפרטורה. יחידת מדידת המעלות תצבע בצבע בורדו.

5. יש ללחוץ על 'שמירה'.

6. מכשיר ה-Sensibo יציג את המעלות בפרנהייט.


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)