איך לבטל את השיתוף של מכשיר האייר פרו שלכם?

במקרה שתרצו להפסיק את השיתוף עם משתמש מסוים יש לעשות את הצעדים הבאים:

1. בחרו את המכשיר עבורו תרצו להסיר משתמש ולחצו על גלגל ההגדרות בפינה השמאלית העליונה.

2. לחצו על "ניהול משתמשים"-

3. לחצו על סמל האשפה ליד שם המשתמש שאותו מרצו להסיר.


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)