סנסיבו אינה שולטת במזגן שלכם

התקנתם את סנסיבו והתחברתם לרשת ה-WiFi שלכם, אך סנסיבו אינה מצליחה לשלוט במזגן שלכם כלל.

התקנתם בהצלחה את מכשיר ה-סנסיבו שלכם וחיברתם אותו לרשת ה-Wifi שלכם, אבל:

  1. סנסיבו אינה שולטת במזגן שלכם כלל.
  2. סנסיבו שולטת במזגן שלכם, אך רק באופן חלקי.
  3. יש לכם מזגן חלון/מזגן נייד* ונדמה ש-סנסיבו שולחת את הפקודה הלא נכונה למזגן.

באפשרותכם לפתור את זאת על ידי בחירת גרסת שלט שונה מאפליקציית האינטרנט של סנסיבו בכתובת home.sensibo.com

*  אם ברשותכם מזגן חלון/מזגן נייד, ראשית וודאו כי אתם מכוונים את המזגן שלכם לאותו מצב, עוצמה וטמפרטורה התואמים לנתונים באפליקציית סנסיבו שלכם.

רק לאחר שהמזגן ואפליקציית סנסיבו מציגים את אותם הנתונים, בדקו אם סנסיבו מצליחה לשלוט במזגן שלכם כראוי.


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)