מדד איכול האוויר (AQI)

צבע נורת ה-LED כאינדיקציה לאיכות האוויר:

צבע נורת LED

רמת איכות אוויר

כחול

טובה

צהוב

סבירה

אדום

לא בריאה

מדד איכות האוויר (AQI)

(כחול) איכות אוויר טובה: 0-50

(צהוב) איכות אוויר סבירה: 51-100

(אדום) איכות אוויר איננה בריאה: 101 ומעלה

חיישן איכות האוויר נמצא בחלקו האחורי של המכשיר, מעל יציאה החשמל.


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)