קיצורי Siri עבור סנסיבו פיור

ניתן להוסיף את סנסיבו פיור לקיצורים של Siri.

במקום לפתוח את אפליקציית סנסיבו בשביל להפעיל את מטהר האוויר שלנו, ניתן להפעיל אותו בפשטות דרך קיצורי Siri.

1. פתח את אפליקציית סנסיבו ולחץ על מטהר האוויר שאתה מעוניין להוסיף לו קיצור דרך.

2. קבע את מטהר האוויר למצב הנבחר ולחץ על האייקון של הגדרות.

3. בחר ב- 'Add a Siri shortcut for this state'.

4. הוסף את הפקודה של סירי. לחץ על "Add to Siri" לשמירת הפעולה.

5. בעת השימוש בקיצור של סירי, אתה תראה ותשמע אישור פעולה

 

*** כדי לערוך או למחוק את הביטוי עבור Siri יש להיכנס ל:

iPhone Settings -> Sensibo -> Siri & Search -> Shortcut -> Tap the shortcut you want to edit


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)