האם יש לסנסיבו אפליקציה אינטרנטית?

ניתן להשתמש בסנסיבו גם ממחשבכם האישי.

באפשרותכם להתחבר לאפליקציה האינטרנטית כאן:  

https://home.sensibo.com

לחלופין, ניתן להיכנס לגרסת הבטא לשל האפליקציה האינטרנטית כאן:

https://home.sensibo.com/beta/#/


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)