סנסיבו פלוס - גרפים

ניתן לבדוק גרפים מפורטים של פעילות שבועית וחודשית..

סנסיבו פלוס מאפשר לך לצפות בגרפים שבועיים וחודשיים על מנת להבין את זמני הפעלת מזגן, טמפרטורה, לחות, טריגרים ונתוני עבר.

שבועי

חודשי


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)