באילו משאבות חום תומכת סנסיבו?

Updated 2/9/19 by Sensibo

סנסיבו תומכת בכל משאבת חום בעלת שלט אינפרה-אדום

לבדיקת מותג ספציפי, באפשרותכם להכניס את שם המותג בבודק ההתאמה שלנו כאן: בדיקת התאמה


How did we do?