סנסיבו אייר פרו איננו מזהה את השלט שלי

נסו את הצעדים הבאים:

1. וודאו שהשלט שלכם מצויד בסוללות חדשות ונסו לזהות את השלט פעם נוספת. לעתים קרובות, כאשר הסוללות חלשות, האות מהשלט קשה לזיהוי.

2. פתחו את אפליקציית סנסיבו, תופיע הודעה- "שלט רחוק אינו מוגדר"

3. יש להיכנס להגדרות ולבחור 'שינוי שלט'.

4. כוונו את השלט למכשיר הסנסיבו ולחצו על כפתור ההפעלה

5. שלחו מספר פקודות הפעלה וכיבוי מהשלט. המתינו מספר שניות בין כל לחיצה על השלט.

נסו להגדיר את השלט באופן ידני באמצעות המאמר הזה.


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)