HomeKit לסנסיבו אייר

עמוד מידע זה ידריך אתכם כיצד להתקין את ה- HomeKit עם סנסיבו אייר (Air).

לאחר ההתקנה הראשונית, תוכל לשנות את מצבי הפעלה ( כיבוי הדלקה, חימום, קירור ואוטומטי) וכן לשנות טמפרטורה. לתשומת ליבך, שינוי כיוון אוויר ( אנכי ואופקי) אינם זמינים בשלב זה.

1. בחר את מכשיר סנסיבו אייר שאותו תרצה להוסיף ל- HomeKit והיכנס להגדרות

2. בתפריט ההגדרות בחר ב- Apple HomeKit

3. תוכל לצפות בשם ה- accessory וה- setup code. רשום את הפרטים האלו בצד, מאחר ותצטרך אותם ל-HomeKit app ( כפי שיוסבר בסעיף 4)

* לתשומת ליבך, ה- QR קוד, שם ה- accessory וה- setup code מושחרים בתמונה מעלה, מאחר ולכל משתמש ניתנים פרמטרים אלו באופן אישי, והם ייחודיים לכל משתמש.

4. תצא מאפליקציית סנסיבו וכנס ל- Home app באייפון שלך. אתה תועבר להוספת ה- accessory שלך(Sensibo Air). תוכל לעשות זאת ע"י בחירה ב- "+" בפינה הימנית העליונה או בתוך תיבת ה- accessories.

5. תוודא כי הסנסיבו אייר מחובר לחשמל, עובד ונמצא קרוב אלייך. תוכל לראות את ה- accessory בתוך התיבה. בחר את ה- accessory שתרצה להוסיף.

6. עכשיו תועבר להקיש קוד בן 8 ספרות ( ראה סעיף 3 למעלה).

7. עכשיו כשנכנסת, תועבר לבחור שם חדר או להשתמש בחדר קיים.

8. בחר שם למכשיר התרמוסטט או השתמש בשם המוצע.

9. סיימת! עכשיו תוכל להפעיל/ לכבות ולשנות מצב הפעלה וטמפרטורה דרך ה- Apple HomeKit


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)