HomeKit לסנסיבו אייר

עמוד מידע זה ידריך אתכם כיצד להתקין את ה- HomeKit עם סנסיבו אייר (Air).

לאחר ההתקנה הראשונית, תוכלו לשנות את מצבי הפעלה ( כיבוי הדלקה, חימום, קירור ואוטומטי) וכן לשנות טמפרטורה. לתשומת ליבכם, שינוי כיוון אוויר ( אנכי ואופקי) אינם זמינים בשלב זה.

1. בחרו את מכשיר סנסיבו אייר שאותו תרצו להוסיף ל- HomeKit והיכנסו להגדרות.

2. בתפריט ההגדרות בחרו ב- Apple HomeKit

3. תוכלו לצפות בשם ה- accessory וה- setup code. רשמו את הפרטים האלו בצד, מאחר ותצטרכו אותם ל-HomeKit app ( כפי שיוסבר בסעיף 4)

* לתשומת ליבכם, ה- QR קוד, שם ה- accessory וה- setup code מושחרים בתמונה מעלה, מאחר ולכל משתמש ניתנים פרמטרים אלו באופן אישי, והם ייחודיים לכל משתמש.

4. תצאו מאפליקציית סנסיבו וכנסו ל- Home app באייפון. אתם תועברו להוספת ה- accessory שלך(Sensibo Air). תוכלו לעשות זאת ע"י בחירה ב- "+" בפינה הימנית העליונה או בתוך תיבת ה- accessories.

5. תוודאו כי הסנסיבו אייר מחובר לחשמל, עובד ונמצא קרוב אליכם. תוכלו לראות את ה- accessory בתוך התיבה. בחרו את ה- accessory שתרצו להוסיף.

6. עכשיו תועברו להקיש קוד בן 8 ספרות ( ראה סעיף 3 למעלה).

7. עכשיו כשנכנסתם, תועברו לבחור שם חדר או להשתמש בחדר קיים.

8. בחרו שם למכשיר התרמוסטט או השתמשו בשם המוצע.

9. סיימתם! עכשיו תוכלו להפעיל/ לכבות ולשנות מצב הפעלה וטמפרטורה דרך ה- Apple HomeKit

10. יש באפשרותכם להוסיף למסך הבית את המכשירים המועדפים.


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)