אחריות על המכשיר

מידע אודות אחריות על המכשיר

1. החברה מתחייבת ללקוח כי במשך תקופה של 12 חודשים שלאחר מועד המשלוח ללקוח ("תקופת האחריות") כל חלק חומרה במוצר יהיה ללא פגמים מהותיים בחומר ובביצוע.

2. החברה עשויה להציע מסלול אחריות מורחב לרכישה בנפרד

3. לקוח שנרשם לתוכנית פרמיום שנתית ("סנסיבו פלוס"), הנו זכאי ל- 12 חודשים של אחריות נוספת עבור מכשיר זכאי* אחד תחת התנאים הבאים:

א. הלקוח רכש תכנית סנסיבו פלוס שנתית.

ב. הלקוח לא ביטל את תכנית סנסיבו פלוס בתקופת ההתנסות ( כלומר הלקוח שילם עבור התכנית).

ג. המוצר המזכה הותקן לראשונה בטווח של חודש ימים שקדמו לרכישת תכנית סנסיבו פלוס.

ד. המכשיר המזכה לא הותקן במסגרת חילופי בעלות

ה. רק מוצר אחד זכאי לאחריות מורחבת

4. מוצר זכאי הכוונה לאחד מהמוצרים הבאים: “Sensibo Sky” או “Sensibo Air”.

5. האחריות אינה מכסה תקלות, פגמים הנובעים משימוש לרעה, תאונה, הזנחה, תחזוקה לא נכונה או לא מספקת, התקנה שגויה או תיקונים שבוצעו ע"י גורם אחר שאיננו סנסיבו.

6. במידה ובתקופת האחריות הלקוח יודיע לסנסיבו בכתב כי הנו מעוניין לממש את האחריות לעיל, אז סנסיבו, לפי בחירתה הבלעדית וכפתרון יחיד ללקוח, או (1) תספק מוצר חלופי, או (2) תבקש להחזיר את המוצר הפגום לתיקון בהתאם לנהלי החברה. במקרה שהחברה תבקש להחזיר את המוצר, הלקוח ישלם עבור הובלת המוצר הפגום לסנסיבו. במידה ובמוצר המוחזר לא נמצא פגם ומוצר תקין, הלקוח ישלם עבור עלות הבדיקה וכן את עלות שינוע המוצר. מוצר מוחלף או מתוקן יהיה עד תום תקופת האחריות המקורית. גם אם התקלה התרחשה בתום תקופת האחריות או בשלושים (30) הימים שלאחר סיום האחריות.

אם יש לך שאלות נוספות, אנא פנה לתמיכה שלנו במייל ל- support@sensibo.com .


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)