Google Home לסנסיבו אייר

Google Home- גוגל הום

העמוד הזה נועד להדריך אותך כיצד לחבר את Google Home למכשירי הסנסיבו שלך.

ברגע שיסתיים החיבור, תוכל להפעיל את מכשירי הסנסיבו שלך ע"י פקודות קוליות דרך ה- Google Home.

ביטויים לדוגמא:

להלן השלבים לחיבור סנסיבו ל- Google Home:

1. פתח את אפליקציית Google Home בטלפון הנייד שלך

2. פתח את תפריט ההגדרות משמאל ולחץ על 'Home Control'

3. לחץ על סימן הפלוס + בצד ימין למטה

4. לחץ על Sensibo

5. הכנס את המייל שלך והסיסמא, לאחר מכן לחץ על 'login'

Sensibo insert Sensibo username and password

6. תאשר לגוגל להיקשר לסנסיבו. לחץ על 'Authorize'

7. חשבון הסנסיבו שלך יקושר לחשבון הגוגל שלך.

8. סיימת! עכשיו תוכל להשתמש בקולך על מנת לבצע פעולות במזגן שלך.


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)