איך לבצע איפוס להגדרות יצרן של הום-קיט עבור סנסיבו אייר?

במקרה והמכשיר מראה שאין תגובה ב- Home app, יש לבצע אתחול על גבי הסנסיבו אייר ע"י לחיצה ממושכת בחור האיפוס בצד המכשיר. יש ללחוץ במשך 10 שניות ( עדיף אפילו 15 שניות על מנת להיות בטוחים) ואז יש לבצע אתחול לראוטר. כל זה יאפס את הגדרות הום-קיט חזרה להגדרות יצרן וניתן יהיה לבצע את החיבור שוב.

Image

כעת, המכשיר יבצע אתחול ללא נתוני הום-קיט, כך שניתן יהיה לחבר אותו להום-קיט מחדש.


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)