איך מאפסים את הספירה עבור הפילטר של סנסיבו פיור?

כאשר מחליפים את הפילטר הישן/ מתקינים פילטר חדש, יש ללחוץ על כפתור ההדלקה למשך 7 שניות על מנת לאפס את הספירה עבור הפילטר.

שים לב: אין צורך לעשות זאת בשימוש הראשון.


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)