האם אפשר לשאוב או לשטוף את הפילטר של סנסיבו פיור?

לא!

ניתן לנקות אבק מהפילטר אבל בשום אופן אסור לשטוף או לשאוב את הפילטר.


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)