איך לחבר סנסיבו פיור לרשת ה- Wifi?

חיבור ידני של סנסיבו פיור (Pure) לרשת הויי-פיי שלכם

אם מכשיר סנסיבו פיור איבד את הקישור שלו לוויי-פיי או לחלופין, הוחלפה הרשת בביתכם, ניתן לבצע חיבור ידני לרשת.

ככה תעשה זאת:

1. הפעל את מכשיר הסנסיבו פיור. הוצא אותו מהחשמל ל- 30 שניות לפחות ואז חבר אותו חזרה לחשמל.

* אם מכשיר הסנסיבו שלך לא מתחבר לרשת הויי-פיי, תעבור לשלב 2

2. בזמן שהסנסיבו מחובר לחשמל, לחץ והחזק את כפתור הויי-פיי (הכפתור השלישי מלמעלה) במשך 5 שניות. כך יתאפסו הגדרות הרשת שלך.

3. אם מכשיר סנסיבו פיור מופיע כמנותק, מכל סיבה שהיא- החלפת רשת או ניתוק. לחץ על "help".

4. המסך הבא יופיע. נורת הווי-פיי על גבי המכשיר תהבהב באיטיות ועכשיו צריך לבסס את הקישור מחדש.

5. בחרו את רשת הויי-פיי שאליה תרצו לחבר את מכשיר הסנסיבו פיור, הכניסו את הסיסמא של הרשת ולחצו על "connect".

6. ברגע שהמכשיר הסנסיבו פיור יתחבר לרשת הויי-פיי, תופיע ההודעה הבאה.

7. יש להגדיר את "Pure Boost" מחדש. ניתן לדלג על שלב זה ולהגדיר את "Pure Boost" דרך הגדרות המכשיר בשלב מאוחר יותר.

* למידע נוסף כיצד להגדיר את Pure Boost - לחץ כאן


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)