מה המשמעות של דפוס ההבהובים של סנסיבו סקיי?

דפוסי ההבהוב של סנסיבו Sky – מה משמעותם?

אם המכשיר שלכם אינו מצליח להתחבר, אנא שימו לב לדפוסי ההבהוב של המכשיר, אשר עשויים להצביע על הבעיה.

ללא הבהוב: מכשיר ה-Sensibo מחובר לשרת.

הבהוב אחד: הבהוב אחד כל 2 שניות – המכשיר במצב הגדרה (setup) ועליכם לפתוח את האפליקציה ולעקוב אחר הוראות אשף ההתקנה (setup wizard) כדי לשלוח למכשיר את שם רשת ה-WiFi ואת הסיסמה.

שני הבהובים: שני הבהובים כל 2 שניות – המכשיר מנסה להתחבר לנתב (router). אם המכשיר ממשיך להבהב פעם ופעמיים ללא התקדמות כלשהי, המשמעות היא שסיסמת ה-WiFi שגויה, או שרשת ה-WiFi היא רשת 5GHz (שאינה נתמכת על ידי המכשיר).

שלושה הבהובים: שלושה הבהובים כל 2 שניות – המכשיר מחובר לנתב ומנסה לאתר את השרת. אם המכשיר מגיע לשלושה הבהובים ללא התקדמות נוספת, המשמעות היא שהוא אינו מצליח לאתר את שם השרת. אנא בדקו את הגדרות ה-DNS שלכם.

ארבעה הבהובים: ארבעה הבהובים כל 2 שניות – המכשיר מתחבר לשרת או מבצע עדכון חומרה. אם המכשיר תקוע על 4 הבהובים במשך יותר ממספר דקות, המשמעות היא שהוא אינו מצליח להתחבר לשרת. אנא בדקו שפורט 80 ופורט 443 מאושרים ל-sensibo.com וכי אין חומות אש (firewalls) המונעות את החיבור.

* אם ברשותכם נתב מסוג WRT, עליכם לבטל את מצב ה-WMM בנתב, וזה אמור לפתור את הבעיה. 


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)