מה טווח הפעולה של סנסיבו?

טווח הפעולה הוא כ- 16m²

עם Pure Boost* עד כ- 27m²


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)