במה שונה סנסיבו שילד מסנסיבו פיור?

בעוד גם סנסיבו פיור וגם סנסיבו שילד מטהרים את האוויר ומגנים כנגד וירוסים נפוצים, סנסיבו שילד מאפשר לכם להפוך את המזגן הקיים שלכם למטהר אוויר.

סנסיבו שילד מספק פתרון חכם לשיפור איכות האוויר ללא צורך בציוד נוסף.

בנוסף, הציפוי הרפואי IN-EX הורג וירוסים (למשל SARS-COV-2) זמין כעת רק עבור מסנני סנסיבו שילד.


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)