במה סנסיבו שונה מתרמוסטט?

מכשיר הסנסיבו מפעיל את המזגן בדומה לשלט.

ליחידות מיזוג מסוימות אין שלט אך יש פאנל בקרה. סנסיבו לא יכול לעבוד עם מערכות מיזוג אלו, ויחידות אלו אינן עובדות עם סנסיבו.

כמו כן תרמוסטטים חכמים אינם עובדים עם מזגנים ומשאבות חום אשר מופעלות ע"י שלט.


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)