סנסיבו לא זיהה את השלט הרחוק שלי

נסו את הצעדים הבאים:

1. וודאו שהשלט שלכם מצויד בסוללות חדשות ונסו לזהות את השלט פעם נוספת. לעתים קרובות, כאשר הסוללות חלשות, האות מהשלט קשה לזיהוי

2. גשו למסך המכשיר על ידי בחירתו במסך המיקומים

3. לחצו על הודעת ה"לחצו על מנת להגדיר שלט"

4. הפנו את השלט לכיוון המכשיר ולחצו על כפתור ההפעלה

5. שלחו מספר פקודות הפעלה וכיבוי מהשלט. המתינו מספר שניות בין כל לחיצה על השלט

נסו להגדיר את השלט באופן ידני באמצעות המאמר הזה.


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)