איזה מזהמים סנסיבו פיור מנקה?

  • וירוסים
  • חיידקים
  • נבגי עובש
  • אבקנים
  • עשן וריחות
  • אבק
  • חלקיקים נישאים באוויר עד 0.1um
  • PM1- חלקיקים עדינים בעלי קוטר אווירודינאמי נמוך מ- 0.1 מיקרומטר. אבק מסוג זה הינו מזיק במיוחד
  • PM2.5 - חלקיקים בעלי קוטר קטן מ 2.5 מיקרומטר. חלקיקים אלה כוללים נגיפים וחיידקים וכן חלקיקי אבק עדינים הנוצרים כתוצאה משריפת דלק ותגובות כימיות המתרחשות באטמוספרה.
  • PM10 -חלקיקים בגודל 10 מיקרומטר או פחות כגון חלקיקי אבק, אבקנים ועשן.


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)