איפה ניתן למצוא UID ומספר מודל של סנסיבו פיור?

מספר מודל ו-UID ( מזהה ייחודי) ניתן למצוא בתחתית המכשיר.


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)