​ תקלה – לא ניתן למצוא את רשת מכשיר הסנסיבו ​

אתם מנסים להתקין את מכשיר הסנסיבו שלכם ומקבלים הודעת שגיאה "לא ניתן למצוא את רשת מכשיר ה-סנסיבו".

בצעו את הצעדים הבאים על מנת לחבר את מכשיר ה-סנסיבו שלכם באופן ידני לרשת ה-WiFi שלכם:

ראשית, אנא וודאו כי מכשיר ה-סנסיבו מחובר לחשמל ומהבהב כל כמה שניות.

1. פתחו את הגדרות ה-WiFi וחפשו את הרשת ששמה SENSIBO-I-XXXXX כאשר ה-X הוא מספר בן 5 ספרות.

2. התחברו לרשת ה- SENSIBO-I-XXXXX

* אנא שימו לב כי עם התחברות למכשיר ה-סנסיבו, תקבלו הודעה שהאינטרנט אינו זמין.

3. פתחו עמוד דפדפן ורשמו את הכתובת הבאה http://192.168.1.1

4. לחצו על כפתור Configure WiFi

5. הכניסו את הפרטים הבאים:

- שם רשת ה-WiFi שלכם או בחרו מהרשימה

- הכניסו את הסיסמה לרשת ה-WiFi שלכם

6. לחצו על Save וסגרו את הדפדפן

7. החיבור לרשת ה- SENSIBO-I-XXXXX ייזנח ומכשיר ה-סנסיבו יתחיל בדפוס הבהוב עד שיפסיק.

8. כאשר הנורה במכשיר ה-סנסיבו מפסיקה להבהב, המכשיר התחבר בהצלחה לרשת ה-WiFi שלכם!


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)