(חיבור ידני של מכשיר הסנסיבו לרשת (שם רשת וסיסמה

באפשרותכם להגדיר בכל עת את רשת ה-WiFi שלכם באופן ידני. כך ניתן לעשות זאת:

1. הדליקו את מכשיר ה-Sensibo Sky שלכם.

2. בזמן שהמכשיר מחובר לחשמל, אפסו אותו על ידי הכנסת סיכה או מהדק נייר לחור הקטן שממוקם בצד המכשיר.

3. פתחו את הגדרות ה-WiFi וחפשו את הרשת ששמה SENSIBO-I-XXXXX כאשר ה-X הוא מספר כלשהו.

4. התחברו לרשת ה- SENSIBO-I-XXXXX

5. פתחו עמוד דפדפן ריק ורשמו את הכתובת הבאה http://192.168.1.1

*** לתשומת הלב, אם אינכם רואים את המסך מטה, עברו ישירות לשלב 9.

6. לחצו על כפתור Configure WiFi

7. הכניסו את הפרטים הבאים:

SSID – רשת ה-WiFi שלכם או בחרו מהרשימה

Password – הכניסו את הסיסמה לרשת ה-WiFi שלכם.

לחצו על Save.

8. תופיע הודעה – Credentials Saved. עברו לשלב 14.

9. ברגע שפתחתם את http://192.168.1.1 תראו את החלון הבא:

10. גשו ללשונית ה-Profiles

11. הכניסו את הפרטים הבאים:

SSID – שם הרשת שלכם

Security Type – או WPA2 או WPA1.

Security Key – הסיסמה לרשת ה-WiFi שלכם.

Profile Priority – 0

אנא שימו לב כי:

* ה-SSID (שם רשת ה-WiFi) וה-Security Key (הסיסמה לרשת ה-Wifi) רגישים לאותיות קטנות/גדולות (caps lock).

* קיימת מגבלה של 32 תווים לסיסמה.

* סיסמת רשת ה-WiFi אינה יכולה לכלול תווים מיוחדים.

Sensibo אינה תואמת WEP.

12. לחצו על Add וודאו שהפרופיל נוסף לתחתית העמוד היכן שרשומים הפרופילים:

13. נתקו את מכשיר ה-Sensibo מהחשמל למשך 30 שניות וחברו אותו בשנית.

14. המכשיר יתחיל דפוס הבהוב עד שיפסיק.

כאשר הנורה במכשיר ה-Sensibo מפסיקה להבהב, המכשיר התחבר בהצלחה לרשת ה-WiFi שלכם.

15. באפשרותכם לאפס בכל עת את הפרופילים על ידי לחיצה על כפתור האיפוס בצד שמאל של המכשיר (בתוך חור קטן).


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)