(חיבור ידני של מכשיר הסנסיבו לרשת (שם רשת וסיסמה

Updated 19/8/19 by Sensibo

באפשרותכם להגדיר בכל עת את רשת ה-WiFi שלכם באופן ידני. כך ניתן לעשות זאת:

1. הדליקו את מכשיר ה-Sensibo Sky שלכם.

2. בזמן שהמכשיר מחובר לחשמל, אפסו אותו על ידי הכנסת סיכה או מהדק נייר לחור הקטן שממוקם בצד המכשיר.

3. פתחו את הגדרות ה-WiFi וחפשו את הרשת ששמה SENSIBO-I-XXXXX כאשר ה-X הוא מספר כלשהו.

4. התחברו לרשת ה- SENSIBO-I-XXXXX

5. פתחו עמוד דפדפן ריק ורשמו את הכתובת הבאה http://192.168.1.1

*** לתשומת הלב, אם אינכם רואים את המסך מטה, עברו ישירות לשלב 9.

6. לחצו על כפתור Configure WiFi

7. הכניסו את הפרטים הבאים:

SSID – רשת ה-WiFi שלכם או בחרו מהרשימה

Password – הכניסו את הסיסמה לרשת ה-WiFi שלכם.

לחצו על Save.

8. תופיע הודעה – Credentials Saved. עברו לשלב 14.

9. ברגע שפתחתם את http://192.168.1.1 תראו את החלון הבא:

10. גשו ללשונית ה-Profiles

11. הכניסו את הפרטים הבאים:

SSID – שם הרשת שלכם

Security Type – או WPA2 או WPA1.

Security Key – הסיסמה לרשת ה-WiFi שלכם.

Profile Priority – 0

אנא שימו לב כי:

* ה-SSID (שם רשת ה-WiFi) וה-Security Key (הסיסמה לרשת ה-Wifi) רגישים לאותיות קטנות/גדולות (caps lock).

* קיימת מגבלה של 32 תווים לסיסמה.

* סיסמת רשת ה-WiFi אינה יכולה לכלול תווים מיוחדים.

Sensibo אינה תואמת WEP.

12. לחצו על Add וודאו שהפרופיל נוסף לתחתית העמוד היכן שרשומים הפרופילים:

13. נתקו את מכשיר ה-Sensibo מהחשמל למשך 30 שניות וחברו אותו בשנית.

14. המכשיר יתחיל דפוס הבהוב עד שיפסיק.

כאשר הנורה במכשיר ה-Sensibo מפסיקה להבהב, המכשיר התחבר בהצלחה לרשת ה-WiFi שלכם.

15. באפשרותכם לאפס בכל עת את הפרופילים על ידי לחיצה על כפתור האיפוס בצד שמאל של המכשיר (בתוך חור קטן).


How did we do?