הודעת שגיאה- לא ניתן למצוא את הרשת של סנסיבו אייר

הודעת שגיאה- לא ניתן למצוא את הרשת של סנסיבו

 הנך מנסה לחבר את מכשיר הסנסיבו שלך לרשת אך נתקל בהודעת שגיאה שאומרת שהרשת לא מצאה.

אנא בצע את השלבים הבאים על מנת לחבר את מכשיר הסנסיבו שלך לרשת ידנית:

קודם כל יש לוודא כי המכשיר מחובר לחשמל ומהבהב פעם אחת כל כמה שניות.

1. פתח את הגדרות הרשת וחפש מכשיר ששמו 'SENSIBO-I-XXXXX' כל X מייצג מספר. 

2. התחבר לרשת ששמה SENSIBO-I-XXXXX .

  • שים לב כי לאחר החיבור תתקבל הודעה כי רשת איננה זמינה עבור המכשיר (זה תקין)

3. פתח חלון של דפדפן אינטרנט ורשום בשורת הכתובת את הכתובת הבאה: http://192.168.4.1

4. לחץ על הכפתור בעל התווית 'Configure WiFi' .

5. הכנס את הפרטים הבאים :

  • SSID - בחר את רשת הוויי-פיי שלך מתוך רשימה.
  • password - הכנס את סיסמת הויי-פיי שלך.

- לחץ על שמירה וסגור את עמוד הדפדפן.

6. החיבור לרשת  'SENSIBO-I-XXXXX' יופסק, מכשיר הסנסיבו יחל בסדרת הבהובים ולאחר מכן יפסיק.

7. כאשר מכשיר הסנסיבו חדל מלהבהב והחשיך את הנורה, דבר זה מעיד כי הסנסיבו מחובר לרשת הוויי-פיי בהצלחה.


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)