סנסיבו אינו שולט במזגן שלכם

התקנתם את סנסיבו והתחברתם לרשת ה-WiFi שלכם, אך סנסיבו אינה מצליחה לשלוט במזגן שלכם כלל.

התקנתם בהצלחה את מכשיר הסנסיבו שלכם וחיברתם אותו לרשת ה-Wifi שלכם, אבל:

1. סנסיבו אינה שולטת במזגן שלכם כלל.

2. סנסיבו שולטת במזגן שלכם, אך רק באופן חלקי.

3. יש לכם מזגן חלון/מזגן נייד* ונדמה ש-Sensibo שולחת את הפקודה הלא נכונה למזגן.

באפשרותכם לפתור את זאת על ידי בחירת גרסת שלט שונה מאפליקציית האינטרנט של סנסיבו בכתובת home.sensibo.com.

*  אם ברשותכם מזגן חלון/מזגן נייד, ראשית וודאו כי אתם מכוונים את המזגן שלכם לאותו מצב, עוצמה וטמפרטורה התואמים לנתונים באפליקציית Sensibo שלכם.

רק לאחר שהמזגן ואפליקציית Sensibo מציגים את אותם הנתונים, בדקו אם Sensibo מצליחה לשלוט במזגן שלכם כראוי.


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)