סנסיבו אינו שולט במזגן החלון/במזגן הנייד שלכם

התקנתם את סנסיבו והתחברתם לרשת ה-WiFi שלכם, אך סנסיבו אינו מצליח לשלוט במזגן החלון/במזגן הנייד שלכם כלל.

התקנתם בהצלחה את מכשיר הסנסיבו שלכם וחיברתם אותו לרשת ה-Wifi שלכם, אבל:

1. סנסיבו אינו שולט במזגן החלון/במזגן הנייד שלכם כלל.

2. נדמה שסנסיבו שולח את הפקודה הלא נכונה למזגן.

ראשית, וודאו כי אתם מכוונים את המזגן שלכם, באמצעות הכפתורים במזגן עצמו, לאותו מצב, עוצמה וטמפרטורה התואמים לנתונים באפליקציית הסנסיבו שלכם.

רק לאחר שהמזגן ואפליקציית סנסיבו מציגים את אותם הנתונים, בדקו אם סנסיבו מצליחה לשלוט במזגן שלכם כראוי.

וידאתם כי אפליקציית סנסיבו ומזגן החלון/המזגן הנייד שלכם מכוונים לאותו מצב, עוצמת אוורור וטמפרטורה?

המזגן שלכם עדיין מכוון להגדרות הלא נכונות כאשר אתם שולטים בו באמצעות סנסיבו?

תקנו זאת על ידי בחירת גרסת שלט שונה מאפליקציית האינטרנט של סנסיבו בכתובת home.sensibo.com.

היכנסו לסרטון הבא על מנת לקבל הדרכה צעד-אחר-צעד.


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)