סנסיבו אינה שולטת במזגן החלון/במזגן הנייד שלכם

התקנתם את סנסיבו והתחברתם לרשת ה-WiFi שלכם, אך סנסיבו אינה מצליחה לשלוט במזגן החלון/במזגן הנייד שלכם כלל.

התקנתם בהצלחה את מכשיר ה-סנסיבו שלכם וחיברתם אותו לרשת ה-Wifi שלכם, אבל:

1. סנסיבו אינה שולטת במזגן החלון/במזגן הנייד שלכם כלל.

2. נדמה ש-סנסיבו שולחת את הפקודה הלא נכונה למזגן.

ראשית, וודאו כי אתם מכוונים את המזגן שלכם, באמצעות הכפתורים במזגן עצמו, לאותו מצב, עוצמה וטמפרטורה התואמים לנתונים באפליקציית סנסיבו שלכם.

רק לאחר שהמזגן ואפליקציית סנסיבו מציגים את אותם הנתונים, בדקו אם סנסיבו מצליחה לשלוט במזגן שלכם כראוי.

וידאתם כי אפליקציית סנסיבו ומזגן החלון/המזגן הנייד שלכם מכוונים לאותו מצב, עוצמה וטמפרטורה?

המזגן שלכם עדיין מכוון להגדרות הלא נכונות כאשר אתם שולטים בו באמצעות סנסיבו?

תקנו זאת על ידי בחירת גרסת שלט שונה מאפליקציית האינטרנט של סנסיבו בכתובת home.sensibo.com.

היכנסו לסרטון הבא על מנת לקבל הדרכה צעד-אחר-צעד.


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)