סנסיבו פלוס - התראות מזג אוויר ומזהמים

קבל התראות זמן-אמת אודות מזג אוויר ומידע על איכות האוויר סביבכם

סנסיבו יתריע כאשר מזג האוויר נעים על מנת שתוכלו לכבות את המזגן שלכם

כאשר מזג האוויר נעים, מכשיר הסנסיבו ישלח התראה לנייד שלכם על מנת שתוכלו לכבות את המזגן ולפתוח חלון.

סנסיבו גם יודיע לכם כאשר איכות האוויר איננה בריאה על מנת שתסגרו את החלונות

במידה ורמות זיהום האוויר באזורכם גבוהות, מכשיר הסנסיבו ידאג ליידע אתכם על מנת שתוכלו לסגור את החלון ולשמור על סביבתכם סגורה ובריאה.


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)