עם איזה ספק כוח מגיע מכשיר הסנסיבו?

מכשיר הסנסיבו מגיע עם ספק כוח micro-USB סטנדרטי.

ניתן לחבר את ספק הכוח לכל מקור כוח (220V-240V, 110V-120V).

בנוסף, תקבלו גם תקע חשמלי התואם למדינתכם.


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)